Commit 5397c368 authored by Frans de Jonge's avatar Frans de Jonge Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 56.8% (58 of 102 strings)
parent f6721e99
......@@ -7,16 +7,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-14 23:21-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-11 11:51+0000\n"
"Last-Translator: Heimen Stoffels <vistausss@outlook.com>\n"
"Language-Team: Dutch "
"<https://hosted.weblate.org/projects/monkeysphere/monkeysign/nl/>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-16 17:36+0000\n"
"Last-Translator: Frans de Jonge <fransdejonge+weblate.org@gmail.com>\n"
"Language-Team: Dutch <https://hosted.weblate.org/projects/monkeysphere/"
"monkeysign/nl/>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 2.12-dev\n"
"X-Generator: Weblate 2.20-dev\n"
#: ../monkeysign/cli.py:26
msgid ""
......@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr "wachtwoordbevestiging is mislukt"
#: ../monkeysign/gpg.py:708
#, python-format
msgid "record type '%s' not implemented"
msgstr ""
msgstr "recordtype '%s' niet geïmplementeerd"
#: ../monkeysign/gtkui.py:40
msgid ""
......@@ -163,14 +163,33 @@ msgid ""
"This program assumes you have gpg-agent configure to prompt for\n"
"passwords.\n"
msgstr ""
"onderteken een sleutel op een veilige manier met een webcam om qr-codes te "
"scannen.\n"
"\n"
"Deze opdracht zal een grafische interface starten en de webcam aanzetten\n"
"(indien beschikbaar) op deze computer. Het zal ook een qr-code van\n"
"uw hoofd-OpenPGP-sleutel weergeven.\n"
"\n"
"De webcam wordt gebruikt om een OpenPHP vingerafdruk\n"
"in de vorm van een qr-code vast te leggen (of een ander formaat\n"
"dat wordt ondersteund door de zbar-bibliotheek) om vervolgens\n"
"door een tekenproces te gaan.\n"
"\n"
"De handtekening wordt dan versleuteld en naar de gebruiker gemaild.\n"
"Dit laat de keuze om het certificaat te publiceren aan die persoon en\n"
"verzekert dat de persoon de ondertekende identiteit bezit.\n"
"\n"
"Deze applicatie gaat er vanuit dat u een GPG-agent heeft geconfigureerd "
"zodat deze kan\n"
"vragen naar wachtwoorden.\n"
#: ../monkeysign/gtkui.py:120
msgid "okay, signing"
msgstr ""
msgstr "in orde, ondertekenen"
#: ../monkeysign/gtkui.py:123
msgid "user denied signature"
msgstr ""
msgstr "gebruiker weigerde handtekening"
#: ../monkeysign/gtkui.py:152
msgid "Monkeysign (scan)"
......@@ -178,61 +197,63 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:184
msgid "_File"
msgstr ""
msgstr "_Bestand"
#: ../monkeysign/gtkui.py:185
msgid "Open image..."
msgstr ""
msgstr "Open afbeelding..."
#: ../monkeysign/gtkui.py:186
msgid "_Save QR code as..."
msgstr ""
msgstr "QR-code _opslaan als..."
#: ../monkeysign/gtkui.py:187
msgid "_Print QR code..."
msgstr ""
msgstr "QR-code _printen..."
#: ../monkeysign/gtkui.py:189
msgid "Copy image to clipboard"
msgstr ""
msgstr "Afbeelding naar klembord kopiëren"
#: ../monkeysign/gtkui.py:189
msgid "_Copy QR code"
msgstr ""
msgstr "QR-code _kopiëren"
#: ../monkeysign/gtkui.py:190
msgid "Choose identity"
msgstr ""
msgstr "Identiteit kiezen"
#: ../monkeysign/gtkui.py:190
msgid "Identity"
msgstr ""
msgstr "Identiteit"
#: ../monkeysign/gtkui.py:191
msgid "Select video device to use"
msgstr ""
msgstr "Video-apparaat selecteren"
#: ../monkeysign/gtkui.py:191
msgid "Video device"
msgstr ""
msgstr "Video-apparaat"
#: ../monkeysign/gtkui.py:192
msgid "_Quit"
msgstr ""
msgstr "_Afsluiten"
#: ../monkeysign/gtkui.py:201
msgid "Disable video"
msgstr ""
msgstr "Video uitschakelen"
#: ../monkeysign/gtkui.py:245
msgid "No video device detected."
msgstr ""
msgstr "Geen video-apparaat gevonden."
#: ../monkeysign/gtkui.py:251
msgid ""
"This is the output of your webcam, align a qrcode in the image to scan a "
"fingerprint."
msgstr ""
"Dit is de uitvoer van uw webcam. Lijn een qr-code in de afbeelding uit om "
"een handtekening te scannen."
#~ msgid "create the QR code display"
#~ msgstr ""
......@@ -242,13 +263,15 @@ msgid ""
"This is a QR-code version of your PGP fingerprint. Scan this with another "
"monkeysign to transfer your fingerprint."
msgstr ""
"Dit is een qr-code versie van uw PHP-vingerafdruk. Scan dit met een andere "
"monkeysign om uw vingerafdruk door te geven."
#~ msgid "list the secret keys for selection somewhere"
#~ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:291 ../monkeysign/gtkui.py:292
msgid "Hide QR code"
msgstr ""
msgstr "QR-code verbergen"
#~ msgid "When window is resized, regenerate the QR code"
#~ msgstr ""
......@@ -274,7 +297,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:361
msgid "cannot find signature for image file"
msgstr ""
msgstr "kan geen handtekening vinden in afbeeldingsbestand"
#: ../monkeysign/gtkui.py:363
#, python-format
......@@ -294,15 +317,15 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:365
msgid "image signature verified successfully"
msgstr ""
msgstr "afbeeldingshandtekening succesvol gecontroleerd"
#: ../monkeysign/gtkui.py:370
msgid "Scan an image for QR codes"
msgstr ""
msgstr "Scan een afbeelding voor qr-codes"
#: ../monkeysign/gtkui.py:403
msgid "data found in image!"
msgstr ""
msgstr "data gevonden in afbeelding!"
#~ msgid ""
#~ "Use a file chooser dialog to enable user to save the current QR code as a "
......@@ -314,10 +337,12 @@ msgid ""
"No identity selected. Select one from the identiy menu or generate a OpenPGP "
"key if none is available."
msgstr ""
"Geen identiteit geselecteerd. Selecteer er een in het identiteitsmenu of "
"genereer een OpenPGP-sleutel als er geen enkele beschikbaar is."
#: ../monkeysign/gtkui.py:414
msgid "Save QR code"
msgstr ""
msgstr "Qr-code opslaan"
#~ msgid "copy the qrcode to the clipboard"
#~ msgstr ""
......@@ -343,7 +368,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:478
msgid "fetching finished"
msgstr ""
msgstr "ophalen voltooid"
#~ msgid ""
#~ "callback invoked when a barcode is decoded by the zbar widget.\n"
......@@ -357,24 +382,28 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/gtkui.py:523
msgid "zbar captured a frame, looking for 40 character hexadecimal fingerprint"
msgstr ""
"zbar heeft een frame te pakken, op zoek naar een hexadecimale vingerafdruk "
"van 40 karakters"
#: ../monkeysign/gtkui.py:534 ../monkeysign/ui.py:229
#, python-format
msgid "looking for key %s in your keyring"
msgstr ""
msgstr "zoeken naar sleutel %s in uw sleutelhanger"
#: ../monkeysign/gtkui.py:547
msgid "Please wait"
msgstr ""
msgstr "Even geduld"
#: ../monkeysign/gtkui.py:549
msgid "Retrieving public key from server..."
msgstr ""
msgstr "Publieke sleutel van server afhalen..."
#: ../monkeysign/gtkui.py:563
#, python-format
msgid "data found in barcode does not match a OpenPGP fingerprint pattern: %s"
msgstr ""
"data gevonden in barcode komt niet overeen met een OpenPGP-"
"vingerafdrukpatroom: %s"
#~ msgid "restart capture"
#~ msgstr ""
......@@ -408,7 +437,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:74
msgid "show version information and quit"
msgstr ""
msgstr "toon versieinformatie en sluit af"
#: ../monkeysign/ui.py:76
msgid "request debugging information from GPG engine (lots of garbage)"
......@@ -416,11 +445,11 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:78
msgid "explain what we do along the way"
msgstr ""
msgstr "leg uit wat we onderweg doen"
#: ../monkeysign/ui.py:80
msgid "do not actually do anything"
msgstr ""
msgstr "doe eigenlijk niets"
#: ../monkeysign/ui.py:81
msgid "user id to sign the key with"
......@@ -432,11 +461,11 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:84
msgid "import in normal keyring a local certification"
msgstr ""
msgstr "lokale certificatie naar normale sleutelbox importeren"
#: ../monkeysign/ui.py:86
msgid "keyserver to fetch keys from"
msgstr ""
msgstr "sleutelserver om sleutels van af te halen"
#: ../monkeysign/ui.py:87
msgid ""
......@@ -719,7 +748,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:507
msgid "This is a multi-part message in PGP/MIME format..."
msgstr ""
msgstr "Dit is een multi-part bericht in PHP/MIME formaat..."
#~ msgid "A non-wrapping formatter for OptionParse."
#~ msgstr ""
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment