Commit 1856fb5e authored by Allan Nordhøy's avatar Allan Nordhøy Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Norwegian Bokmål)

Currently translated at 100.0% (102 of 102 strings)
parent 5bded098
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-14 23:21-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-14 00:40+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-30 04:06+0000\n"
"Last-Translator: Allan Nordhøy <epost@anotheragency.no>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <https://hosted.weblate.org/projects/"
"monkeysphere/monkeysign/nb/>\n"
......@@ -46,7 +46,6 @@ msgid "%prog [options] <keyid>"
msgstr "%prog [valg] <keyid>"
#: ../monkeysign/cli.py:38
#, fuzzy
msgid "<keyid>: a GPG fingerprint or key id"
msgstr "<keyid>: Et GPG-fingeravtrykk eller en nøkkel-ID"
......@@ -76,17 +75,16 @@ msgid " (1-%d or full UID, control-c to abort): "
msgstr " (1-%d eller full UID, Ctrl+C for å avbryte): "
#: ../monkeysign/cli.py:104
#, fuzzy
msgid "invalid uid"
msgstr "ugyldig UID"
#: ../monkeysign/gpg.py:209
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "could not find pattern '%s' in input, last skipped '%s'"
msgstr "kunne ikke finne mønsteret \"%s\" i inndata, hoppet sist over \"%s\""
#: ../monkeysign/gpg.py:329
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "verifying file %s failed: %s."
msgstr "bekrefter fil %s mislykket: %s."
......@@ -184,9 +182,8 @@ msgid "okay, signing"
msgstr "okei, signerer"
#: ../monkeysign/gtkui.py:123
#, fuzzy
msgid "user denied signature"
msgstr "brukerdefinert signatur"
msgstr "bruker avslo signatur"
#: ../monkeysign/gtkui.py:152
msgid "Monkeysign (scan)"
......@@ -205,7 +202,6 @@ msgid "_Save QR code as..."
msgstr "_Lagre QR-kode som…"
#: ../monkeysign/gtkui.py:187
#, fuzzy
msgid "_Print QR code..."
msgstr "_Skriv ut QR-kode…"
......@@ -246,7 +242,6 @@ msgid "No video device detected."
msgstr "Ingen videoenhet oppdaget."
#: ../monkeysign/gtkui.py:251
#, fuzzy
msgid ""
"This is the output of your webcam, align a qrcode in the image to scan a "
"fingerprint."
......@@ -313,9 +308,19 @@ msgid ""
"\n"
" gpg -s --detach %s\n"
msgstr ""
"Angitt bilde kan ikke bekreftet ved bruk av en bekreftet OpenPGP-signatur.\n"
"\n"
"Husk at bildet kommer fra en betrodd kilde (f.eks. ditt eget kamera, som du "
"alltid har holdt oppsikt med) for du signerer dette!\n"
"\n"
"IKKE SIGNER UBETRODDE FINGERAVTRYKK!\n"
"\n"
"For å fjerne denne advarselen, hvis du virkelig stoler på dette bildet, bruk "
"følgende kommando til å signere filen\n"
"\n"
" gpg -s --detach %s\n"
#: ../monkeysign/gtkui.py:365
#, fuzzy
msgid "image signature verified successfully"
msgstr "bildesignatur bekreftet"
......@@ -381,7 +386,7 @@ msgstr "innhenting fullført"
#: ../monkeysign/gtkui.py:523
msgid "zbar captured a frame, looking for 40 character hexadecimal fingerprint"
msgstr ""
msgstr "zbar fanget ramme, ser etter 50-tegns heksadesimalt fingeravtrykk"
#: ../monkeysign/gtkui.py:534 ../monkeysign/ui.py:229
#, python-format
......@@ -397,10 +402,10 @@ msgid "Retrieving public key from server..."
msgstr "Henter offentlig nøkkel fra tjener…"
#: ../monkeysign/gtkui.py:563
#, fuzzy, python-format
#, python-format
msgid "data found in barcode does not match a OpenPGP fingerprint pattern: %s"
msgstr ""
"data funnet i strekkode samsvarer ikke med et OpenPGP-fingeravtrykkmønster: "
"data funnet i strekkode samsvarer ikke med et OpenPGP-fingeravtrykksmønster: "
"%s"
#~ msgid "restart capture"
......@@ -439,27 +444,27 @@ msgstr "vis versjonsinformasjon og avslutt"
#: ../monkeysign/ui.py:76
msgid "request debugging information from GPG engine (lots of garbage)"
msgstr ""
msgstr "forespør feilrettingsinformasjon fra GPG-motor (mye søppel)"
#: ../monkeysign/ui.py:78
msgid "explain what we do along the way"
msgstr ""
msgstr "forklar hva vi gjør på veien dit"
#: ../monkeysign/ui.py:80
msgid "do not actually do anything"
msgstr ""
msgstr "ikke gjør noe"
#: ../monkeysign/ui.py:81
msgid "user id to sign the key with"
msgstr ""
msgstr "bruker-ID å signere nøkkel med"
#: ../monkeysign/ui.py:82
msgid "certification level to sign the key with"
msgstr ""
msgstr "sertifiseringsnivå å sigere nøkkel med"
#: ../monkeysign/ui.py:84
msgid "import in normal keyring a local certification"
msgstr ""
msgstr "importer lokal sertifisering inn i normal nøkkelring"
#: ../monkeysign/ui.py:86
msgid "keyserver to fetch keys from"
......@@ -469,29 +474,34 @@ msgstr "nøkkeltjener å hente nøkler fra"
msgid ""
"SMTP server to use, use a colon to specify the port number if non-standard"
msgstr ""
"SMTP-tjener å bruke, bruk et kolon til å angi portnummer hvis annet enn "
"standard"
#: ../monkeysign/ui.py:88
msgid "username for the SMTP server (default: no user)"
msgstr ""
msgstr "brukernavn for SMTP-tjener (forvalg: ingen bruker)"
#: ../monkeysign/ui.py:89
msgid ""
"password for the SMTP server (default: prompted, if --smtpuser is specified)"
msgstr ""
"passord for SMTP-tjeneren (forvalg: forespurt, hvis --smtpuser er angitt)"
#: ../monkeysign/ui.py:91
msgid "Do not send email at all. (Default is to use sendmail.)"
msgstr ""
msgstr "Ikke send noe e-post. (Forvalget er å bruke sendmail.)"
#: ../monkeysign/ui.py:93
msgid ""
"Override destination email for testing (default is to use the first uid on "
"the key or send email to each uid chosen)"
msgstr ""
"Overskriv e-postmottaker i testøyemed (forvalget er å bruke første UID på "
"nøkkelen eller å sende e-post til hver valgte UID)"
#: ../monkeysign/ui.py:136
msgid "Initializing UI"
msgstr ""
msgstr "Igangsetter grafisk grensesnitt"
#: ../monkeysign/ui.py:147
#, python-format
......@@ -500,7 +510,7 @@ msgstr "sletter den midlertidige nøkkelringen %s"
#: ../monkeysign/ui.py:172
msgid "copied your gpg.conf in temporary keyring"
msgstr ""
msgstr "kopierte din gpg.conf inn i midlertidig nøkkelring"
#~ msgid ""
#~ "\n"
......@@ -551,7 +561,7 @@ msgstr "henter nøkkelen %s fra nøkkeltjenerne"
#: ../monkeysign/ui.py:238
msgid "please provide a keyid or fingerprint, uids are not supported yet"
msgstr ""
msgstr "angi nøkkelID eller fingeravtrykk, UID er ikke støttet enda"
#: ../monkeysign/ui.py:241
#, python-format
......@@ -588,7 +598,7 @@ msgstr "signeringsnøkkel valgt: %s"
#: ../monkeysign/ui.py:269
msgid "could not find public key material, do you have a GPG key?"
msgstr ""
msgstr "kunne ikke finne offentlig nøkkelmateriale, har du en GPG-nøkkel?"
#~ msgid "sign the key uids, as specified"
#~ msgstr ""
......@@ -596,7 +606,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:276
#, python-format
msgid "found %d keys matching your request"
msgstr ""
msgstr "fant %d nøkler som samsvarer med din forespørsel"
#: ../monkeysign/ui.py:279
#, python-format
......@@ -607,6 +617,11 @@ msgid ""
"\n"
"Sign all identities? [y/N] "
msgstr ""
"Signerer følgende nøkkel\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Signer alle identiteter? [y/N] "
#: ../monkeysign/ui.py:291
msgid "Choose the identity to sign"
......@@ -618,7 +633,7 @@ msgstr "ingen identitet valgt"
#: ../monkeysign/ui.py:300
msgid "Really sign key? [y/N] "
msgstr ""
msgstr "Virkelig signer nøkkel? [y/N] "
#: ../monkeysign/ui.py:303
msgid "key signing failed"
......@@ -626,12 +641,14 @@ msgstr "nøkkelsignering mislyktes"
#: ../monkeysign/ui.py:307
msgid "making a non-exportable signature"
msgstr ""
msgstr "lager en ikke-eksporterbar signatur"
#: ../monkeysign/ui.py:312
msgid ""
"could not import public key back into public keyring, something is wrong"
msgstr ""
"kunne ikke importere offentlig nøkkel tilbake i offentlig nøkkelring, noe er "
"galt"
#: ../monkeysign/ui.py:314
msgid "local key signing failed"
......@@ -639,12 +656,12 @@ msgstr "lokal nøkkelsignering mislyktes"
#: ../monkeysign/ui.py:322
msgid "no key signed, nothing to export"
msgstr ""
msgstr "ingen nøkkel signert, ingenting å eksportere"
#: ../monkeysign/ui.py:330 ../monkeysign/ui.py:337
#, python-format
msgid "failed to create email: %s"
msgstr ""
msgstr "klarte ikke å opprette e-post: %s"
#: ../monkeysign/ui.py:354
#, python-format
......@@ -662,7 +679,7 @@ msgstr "SMTP-tjeneren støtter ikke STARTTLS"
#: ../monkeysign/ui.py:361
msgid "authentication credentials will be sent in clear text"
msgstr ""
msgstr "autentiseringsidentitetsdetaljer vil bli sendt i klartekst"
#: ../monkeysign/ui.py:364
#, python-format
......@@ -672,12 +689,12 @@ msgstr "skriv inn SMTP-passordet for tjeneren %s: "
#: ../monkeysign/ui.py:368
#, python-format
msgid "sent message through SMTP server %s to %s"
msgstr ""
msgstr "sendte melding gjennom SMTP-tjener %s til %s"
#: ../monkeysign/ui.py:374
#, python-format
msgid "sent message through sendmail to %s"
msgstr ""
msgstr "sendte melding gjennom sendmail til %s"
#: ../monkeysign/ui.py:377
#, python-format
......@@ -686,6 +703,9 @@ msgid ""
"\n"
"%s"
msgstr ""
"sender ikke e-post til %s, som forespurt, her er e-postmeldingen:\n"
"\n"
"%s"
#~ msgid ""
#~ "email generator\n"
......@@ -716,6 +736,22 @@ msgid ""
"\n"
"Regards,\n"
msgstr ""
"\n"
"Du vil finne din PGP-nøkkel vedlagt. Du kan importere den signerte\n"
"nøkkelen ved å kjøre gjennom `gpg --import`.\n"
"\n"
"Hvis du har flerfoldige bruker-IDer, vil hver signatur ha blitt sendt i "
"egen\n"
"e-post til hber bruker-ID.\n"
"\n"
"Merk at nøkkelen din ikke ble lastet opp til noen nøkkeltjenere. Hvis du "
"ønsker\n"
"at denne nye signaturen skal være tilgjengelig for andre, last den opp til\n"
"deg selv. Med GnuPG kan dette gjøres ved bruk av:\n"
"\n"
" gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --send-key <keyid>\n"
"\n"
"Hilsen,\n"
#~ msgid ""
#~ "email constructor\n"
......@@ -743,7 +779,7 @@ msgstr ""
#: ../monkeysign/ui.py:494
#, python-format
msgid "signed PGP Key %s, uid %s"
msgstr ""
msgstr "signerte PGP-nøkkel %s, UID %s"
#: ../monkeysign/ui.py:507
msgid "This is a multi-part message in PGP/MIME format..."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment